Tarcza do strzelania ilustrująca docelowy Acos, strategię automatyzacji reklamy na Amazon
Obsługa Acosbot

Jak działa strategia automatyzacji reklamy Amazon docelowy ACoS?

Na Acosbot do wyboru są 3 strategie automatyzacji reklamy Amazon PPC: Boost (pol. zwiększenie, doładowanie), Max Profit (pol. maksymalny zysk) i docelowy ACoS (ang. Advertising Cost of Sales). W tym artykule dowiesz się jak działa ta ostatni strategia automatyzacji reklamy Amazon.

Jaki jest cel strategii automatyzacji docelowego ACoS?

Ta strategia automatyzacji reklamy Amazon ma prosty cel — osiągnięcie określonego przez Ciebie poziomu ACoS.

W ramach Twojego budżetu Acosbot tak optymalizuje stawki, by stosunek wydatków na reklamę do przychodów z reklamy był zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Wykres na Acosbot pokazujący współczynnik ACoS na Amazon dla strategii automatyzacji Amazon PPC docelowy ACoS.

Jak działa strategia docelowego ACoS?

Kluczowym parametrem, który kieruje działaniami algorytmów Acosbota jest więc współczynnik ACoS.

Jeśli zwiększanie stawki prowadzi do znacznego wzrostu sprzedaży i przekłada się na spadek ACoS, zbliżając go jednocześnie do wytyczonego docelowego ACoS, Acosbot będzie zwiększał stawki.

W przypadku jednak, gdy podnoszenie stawek, będzie prowadzić do coraz mniejszych wzrostów sprzedaży przy jednocześnie rosnących kosztach, oddalając się tym samym od docelowego ACoS, Acosbot będzie obniżał stawki i ciął koszty.

Strategie Boost i Max Profit starają się optymalizować zysk lub zwiększać sprzedaż zachowując przy tym rentowność produktu. Natomiast strategia docelowego ACoS opiera się na optymalizacji kosztów kampanii, skupia się tylko i wyłącznie na wskaźniku ACoS.

Dla jakich kampanii stosować strategię docelowego ACoS?

Zalecamy stosować ten rodzaj strategii w kampaniach automatycznych, lub w kampaniach manualnych ze słowami kluczowymi, które są popularne i często klikane (ponad 100 miesięcznie, czyli co najmniej 25 tygodniowo).

Aby automatyzacja działała poprawnie i osiągała oczekiwane wyniki, musi bazować na odpowiednio dużej ilości danych. Jeśli Acosbot będzie miał do dyspozycji mało danych, mało wyświetleń, klików i zamówień, ciężko będzie mu znaleźć sposób na osiągnięcie docelowego ACoS. Zasada ta dotyczy też pozostałych rodzajów strategii. Im więcej danych tym lepsze decyzje mogą podejmować algorytmy.

Dlatego sugerujemy dodawanie do kampanii kilku szerszych słów kluczowych, zamiast większej liczby specyficznych słów kluczowych. Tylko wtedy Acosbot będzie w stanie w 100% skutecznie automatyzować reklamy PPC.

Robot wielozadaniowy Acosbot do automatyzacji reklamy Amazon Ads trzymający w rękach narzędzia

Analiza rentowności i optymalizacja kampanii