Amazon PPC definicje
Amazon PPC

Definicje -w reklamach Amazon PPC

Amazon dostarcza nam ważne wskaźniki, które pomagają nam mierzyć wydajność każdej kampanii. Zrozumienie wszystkich definicji takich jak CTR, ACoS, ROAS może być na początku prawdziwym wyzwaniem. W tym artykule wyjaśnię ci najważniejsze terminy i definicje związane z PPC na Amazon oraz pokażę, jak możesz poprawić swoje zrozumienie i skuteczniej promować swoje produkty na Amazonie.

ASIN

ASIN (skrót od standardowego numeru identyfikacyjnego Amazon) to dziesięcioznakowy zestaw liter i cyfr, który jest używany przez użytkowników Amazon do identyfikacji każdego produktu oferowanego na Amazonie

Marża przed reklamą

Jest to procent zysku generowanego z przychodów po rozliczeniu wszystkich wydatków i kosztów oprócz kosztów reklamy. Czytaj więcej

Strategia

Acosbot ma trzy w pełni zautomatyzowane strategie. Max profit — uzyskaj niski ACoS i wysoki zysk, Boost — zwiększaj wyświetlenia i sprzedaż, aby zbudować pozycje produktu i docelowy ACoS — osiągnij określony ACoS.

Współczynnik konwersji

W przypadku reklam na Amazonie jest liczony jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby dokonanych zakupów przez użytkowników, którzy kliknęli w reklamę. W uproszczeniu, jest to procent osób, które kliknęły w reklamę i następnie dokonały zakupu. Na przykład, jeśli 100 osób kliknęło w reklamę, a 10 z nich dokonało zakupu, współczynnik konwersji wynosiłby 10%.

Amazon dostarcza narzędzia do monitorowania tych danych, co pozwala reklamodawcom śledzić skuteczność ich kampanii i dostosowywać strategię reklamową w celu zwiększenia konwersji.

Targetowanie na słowa kluczowe

Targetowanie reklam na słowa kluczowe na Amazonie polega na wybieraniu konkretnych słów lub fraz, które są związane z produktem, który reklamodawca promuje. Reklamy są następnie wyświetlane użytkownikom, którzy wyszukują te konkretne słowa kluczowe lub podobne do nich w serwisie Amazon.

Dzięki targetowaniu reklam na słowa kluczowe reklamodawca może dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani danym produktem lub kategorią produktów. W efekcie reklamy są bardziej ukierunkowane i mogą generować wyższe wskaźniki konwersji, ponieważ docierają do osób, które aktywnie szukają produktów związanych z wybranymi słowami kluczowymi.

Wykluczanie słów kluczowych

wyklucz z kampanii reklamowej niechciane słowa kluczowe. Jeśli dodasz to słowo jako wykluczenie w danym słowie kluczowym, wykluczysz wszystkie możliwe wyszukiwania z tym słowem.

CPC

Koszt kliknięcia odnosi się do rzeczywistej ceny, jaką trzeba zapłacić za każde kliknięcie reklamy.

ACoS

Koszt reklamy sprzedaży to najważniejszy wskaźnik, który pomaga określić skuteczność kampanii Amazon PPC. Wskazuje stosunek wydatków na reklamę do przychodów z reklam i jest wyrażony w %. Wzór użyty do jego obliczenia to:

ACoS = wydatki na reklamę ÷ przychody z reklam x 100

Przykład:

Kampania PPC wygenerowała przychód w wysokości 500 EUR, podczas gdy całkowity koszt kliknięcia wyniósł 45 EUR. Korzystając z powyższego wzoru, możesz obliczyć, że ACoS wynosi 45 ÷ 500 x 100 = 9%, co oznacza, że aby zarobić jedno euro, wydałeś dziewięć centów.

ACoS pomaga zrozumieć, czy Twoje kampanie są opłacalne i czy wydajesz odpowiednią ilość pieniędzy na kampanie reklamowe Amazon PPC. Należy zwracać na to szczególną uwagę i analizować, aby poprawić wyniki sprzedaży.

TACoS

Jest to wskaźnik podobny do ACoS, który określa stosunek kosztów reklamy do sprzedaży. W tym przypadku brana jest pod uwagę nie tylko sprzedaż generowana przez reklamę, ale całkowita sprzedaż produktu, w tym sprzedaż organiczna.

Jeśli całkowity obrót (organiczny + z reklamą) produktu wynosi 1 000 EUR, a koszty reklamy tego produktu wynoszą 100 EUR, TACoS wynosi 10%.

Wyświetlenia

Liczba wyświetleń sponsorowanego produktu dla wyszukiwanej frazy pasującej do słów kluczowych, dla których wyświetlasz reklamy. Płacisz za reklamy tylko wtedy, gdy klient kliknie Twoją reklamę, a nie za liczbę wyświetleń lub za wyświetlanie reklam.

Kliknięcia

ile razy klienci kliknęli Twój sponsorowany produkt, aby wyświetlić pełną stronę ze szczegółami produktu.

Koszt

Całkowity koszt wygenerowanych kliknięć.

Sprzedaż

Całkowita wartość produktu sprzedanego klientom za to słowo kluczowe.

Zamówienia

Liczba zamówień wygenerowanych przez słowo kluczowe.

Zysk

Przychód uzyskany z liczby sprzedaży podzielony przez marżę i minus koszt reklamy.

Zysk dzienny

Jest to zysk podzielony przez liczbę dni w danym okresie.

Wyszukiwane hasła

Wyszukiwane hasła to słowa, które klient wpisuje w polu wyszukiwania Amazon i dla których pojawiają się produkty.

Budżet dzienny

Jest to kwota, jaką chcesz wydawać dziennie z kampanii.

Portfolio

portfolio umożliwia uporządkowanie kampanii według marki, kategorii produktu lub pory roku.

Robot wielozadaniowy Acosbot do automatyzacji reklamy Amazon Ads trzymający w rękach narzędzia

Analiza rentowności i optymalizacja kampanii